Elektroniczna archiwizacja kolekcji mikropaleontologicznych i kolekcji paleobotaniczno-stratygraficznych Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Zwiększenie zasobów bazy CBDG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:archiwizacja, Muzeum Geologiczne, kolekcja, dane geologiczne, CBDG, paleontologia, mikropaleontologia, stratygrafia, zasoby danych

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Marlena Świło

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej