Dewońsko-dolnokarboński kompleks węglanowy w regionie krakowskim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:dewon, karbon, kompleks węglanowy, węglany, region krakowski, Kraków

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Anna Tomaś

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dewońsko-dolnokarboński kompleks węglanowy w regionie krakowskim