Ocena możliwości udokumentowania zasobów REE w wybranych perspektywicznych utworach osadowych obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:REE, surowce mineralne, dokumentowanie złóż, Góry Świętokrzyskie

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Stanisław Mikulski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej