Ocena zawartości metali krytycznych w sferosyderytach w wybranych regionach Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:sferosyderyty, surowce mineralne, metale krytyczne

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Andrzej Chmielewski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej