Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap 1: Karpaty Zachodnie (jura górna-kreda górna)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:baseny sedymentacyjne, materiał detrytyczny, Karpaty, geologia podstawowa

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Magdalena Pańczyk-Nawrocka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Ministerstwo Klimatu i Środowiska