Program wierceń badawczych w skałach kratonu wschodnioeuropejskiego na obszarze, gdzie strop podłoża krystalicznego zalega na głębokości do 2000 m p.p.t. Etap 1: Studium celowości z wytypowaniem optymalnych lokalizacji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:kraton wschodnioeuropejski, podłoże krystaliczne, wiercenia, badania podstawowe, geologia

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Jerzy Nawrocki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej