Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii geofizycznych na bloku przedsudeckim. Etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:geofizyka, anomalie, potencjał surowcowy, surowce mineralne, blok przedsudecki

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Iwona Sieniawska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej