Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony: bełchatowski, legnicki, łódzki i radomski– zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:węgiel brunatny, złoża, surowce mineralne, atlas geologiczny, bezpieczeństwo energetyczne

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Krzysztof Urbański

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej