Inwentaryzacja geologiczna dna polskich obszarów morskich– zadanie ciągłe, etap II

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:geologia morza, Bałtyk, dno morskie, obszary morskie

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Dorota Kaulbarsz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej