Wykonanie 4 projektów robót geologicznych dla reambulacji 4 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Skorzynice, Pielgrzymka, Złotoryja, Świerzawa – etap III

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:kartografia, mapy geologiczne, reambulacja, projekt robót geologicznych, SMGP, Sudety

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Aleksander Kowalski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej