Regionalna analiza wybranych struktur geologicznych w celu uzyskania synergii w poszukiwaniach złóż węglowodorów, wykorzystaniu energii geotermalnej, podziemnym magazynowaniu substancji i składowaniu CO2 w górotworze – etap I: kwerenda danych oraz przygotowanie bazy otworowej północno-zachodniej części Niżu Polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:węglowodory, złoża, surowce mineralne, podziemne magazynowanie, CO2, geotermia

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Jarosław Zacharski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej