Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 – etap V (zadanie ciągłe)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, kartografia geologiczna, baza danych, punkty dokumentacyjne

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Jacek Chełmiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej