Kompleksowe pozyskiwanie danych geologicznych z ciągłych odsłonięć na inwestycjach liniowych umieszczonych w bazie danych stanowiącej źródło informacji dla uaktualnienia map geologicznych i innych tematów związanych z geologią powierzchniową.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:inwestycje liniowe, dokumentacja, badania terenowe, dane geologiczne

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Krzysztof Urbański

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej