Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap VI: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:stratotyp, otwory wiertnicze, rdzenie

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Krzysztof Leszczyński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej