Wdrożenie i administrowanie bazą danych Studio for SQL dla cyfrowych danych sejsmicznych i otworowych z obszaru RP na potrzeby realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: tektonika

Słowa kluczowe:sejsmika, tektonika, baza danych

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Łukasz Smajdor

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej