Postglacjalne warunki akumulacji osadów w basenie gdańskim - paleośrodowisko, procesy sedymentacyjne i litostratygrafia

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:paleośrodowisko, litostratygrafia, basen gdański, sedymentacja, postglacjalna, akumulacja, czwartorzęd, zlodowacenia

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Dorota Kaulbarsz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Postglacjalne warunki akumulacji osadów w basenie gdańskim - paleośrodowisko, procesy sedymentacyjne i litostratygrafia