Siedliska denne polskiego Bałtyku

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:siedliska denne, fauna, Bałtyk, dno Bałtyku, habitaty, ławica słupska, środowisko Bałtyku, obszary chronione, głazowisko, mapowanie habitatów, habitat mapping, Morze Bałtyckie

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Siedliska denne polskiego Bałtyku