Opracowanie materiałów archiwalnych w celu udokumentowania procesów geodynamicznych w podbrzeżu na odcinku Stegna-Piaski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:materiały archiwalne, Stegna-Piaski, procesy geodynamiczne, wybrzeże Polski

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Lesław Mil

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie materiałów archiwalnych w celu udokumentowania procesów geodynamicznych w podbrzeżu na odcinku Stegna-Piaski