Procesy geodynamiczne wybranych odcinków wybrzeża polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:procesy geodynamiczne, wybrzeże Polski, brzeg polski, sedymentologia

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Dorota Koszka-Maroń

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Procesy geodynamiczne wybranych odcinków wybrzeża polskiego