Uwarunkowania paleogeograficzne rozwoju brzegu Bałtyku w zachodniej części Zatoki Koszalińskiej na odcinku, ujście rzeki Czerwonej – miejscowość Łazy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia

Słowa kluczowe:paleogeografia, brzeg Bałtyku, wybrzeże Polski, wybrzeże morskie, zatoka Koszalińska, Łazy, rzeka Czerwona, Morze Bałtyckie

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Jan Seidler

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uwarunkowania paleogeograficzne rozwoju brzegu Bałtyku w zachodniej części Zatoki Koszalińskiej na odcinku, ujście rzeki Czerwonej – miejscowość Łazy