Charakterystyka sedymentologiczna kambru regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:kambr, region łysogórski, Łysogóry, Góry Świętokrzyskie

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Jan Malec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Charakterystyka sedymentologiczna kambru regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich