Studium paleomagnetyczne i sedymentologiczne osadów miocenu zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:paleomagnetyzm, magnetostratygrafia, sedymentologia, miocen, neogen, Ukraina, południowo-wschodnia Polska

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Joanna Roszkowska-Remin

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studium paleomagnetyczne i sedymentologiczne osadów miocenu zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski