Wdrażanie nowoczesnej aparatury grzewczo-chłodzącej umożliwiającej badanie inkluzji fluidalnych na podstawie analizy wrostków zawartych w wybranych minerałach pochodzących z kolekcji muzealnej PIG i zbiorów własnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:inkluzje fluidalne, kolekcje muzealne PIG, analiza wrostków, aparatura grzewczo-chłodząca

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Krystyna Wołkowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wdrażanie nowoczesnej aparatury grzewczo-chłodzącej umożliwiającej badanie inkluzji fluidalnych na podstawie analizy wrostków zawartych w wybranych minerałach pochodzących z kolekcji muzealnej PIG i zbiorów własnych