Wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji i diageneza utworów karbonu z południowo-wschodniej Lubelszczyzny

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:stratygrafia sekwencji, diageneza, karbon, Lubelszczyzna

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Aleksandra Kozłowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykształcenie facjalne, stratygrafia sekwencji i diageneza utworów karbonu z południowo-wschodniej Lubelszczyzny