Korelacja palinostratygraficzna utworów późnego neogenu na Niżu Polskim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: palinologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:palinologia, neogen, Niż Polski

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Barbara Słodkowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Korelacja palinostratygraficzna utworów późnego neogenu na Niżu Polskim