Tektonika i stratygrafia skał paleozoicznych z pogranicza regionów, łysogórskiego i kieleckiego we wschodniej części Gór Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: stratygrafia
tektonika

Słowa kluczowe:paleozoik, skały paleozoiczne, region kielecki, region łysogórski, Góry Świętokrzyskie, tektonika, stratygrafia

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Sylwester Salwa

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego