Standaryzacja profilu stratygraficznego paleogenu Niżu Polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
stratygrafia

Słowa kluczowe:paleogen, Niż Polski, profil stratygraficzny

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Barbara Słodkowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego