konsorcjum HDR


KONSORCJUM PROJEKTU


 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyAkademia Górniczo Hutnicza w KrakowieInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i EnergiąPrzedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.


ZAMAWIAJĄCYMinisterstwo ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej