Program IGCP


Image

International Geoscience Programme (IGCP) jest wspólnym przedsięwzięciem UNESCO i IUGS (International Union of Geological Sciences), w którym uczestniczyło już kilka tysięcy naukowców z ponad 150 krajów świata. 

 

 

IGCP jest wielonarodową platformą, umożliwiającą wymianę informacji i metodyki wszystkim naukowcom zajmującym się zagadnieniami z różnych dziedzin nauk o Ziemi.

IGCP jest ukierunkowana na przynoszenie korzyści dla społeczności. Charakteryzuje ją wysoka kompetencja liderów projektów i wszechstronna współpraca z geologami z krajów rozwijających się.

Obecna nazwa IGCP - Internationale Geoscience Programme - (poprzednio - International Geological Correlation Programme) odpowiada lepiej współczesnym zadaniom związanym z różnorodnymi zapotrzebowaniami  społeczności oraz obejmuje w szerszym zakresie specjalistów z różnych dziedzin nauk o Ziemi.

W ramach IGCP powstała nowa grupa robocza – hydrogeologiczna - która ma za zadanie połączyć tradycyjne prace geologiczne z problematyką nauki o wodach podziemnych.

IGCP od roku 1972, czyli od początku swojego istnienia, współfinansowała prawie 500 projektów badawczych.
Współcześnie, główne zadania dla  projektów badawczych IGCP powinny być ściśle związane z rozwojem społeczności. Mogą być realizowane poprzez badania w następujących kierunkach:

  • Geologia medyczna

  • Surowce mineralne i ich zagospodarowanie

  • Zmiany klimatyczne

  • Ekosystem i klimat

  • Paleogeografia i paleoklimat

  • Geozagrożenia i dziedzictwo kulturowe

  • Katastrofy środowiskowe

  • Wody i ekosystemy lądowe 

  • Rewolucyjne zmiany w biosferze

  • Bioróżnorodność w dziejach Ziemi