×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_TIMEOUT] An execution time-out has been encountered while images were being generated. The maximum script execution time is server-specific. Exceeding the maximum execution time is typically the result of many images or a few excessively large images in a gallery. You may re-load the page to let sigplus continue the process. If you periodically get this error message, try reducing the number or size of images in the gallery. If you pass this stage, however, you can be sure your visitors will never encounter this error message, which is associated with an operation that is a one-time cost when a gallery is shown for the first time.


Image

International Geoscience Programme (IGCP) jest wspólnym przedsięwzięciem UNESCO i IUGS (International Union of Geological Sciences), w którym uczestniczyło już kilka tysięcy naukowców z ponad 150 krajów świata. 

 

 

IGCP jest wielonarodową platformą, umożliwiającą wymianę informacji i metodyki wszystkim naukowcom zajmującym się zagadnieniami z różnych dziedzin nauk o Ziemi.

IGCP jest ukierunkowana na przynoszenie korzyści dla społeczności. Charakteryzuje ją wysoka kompetencja liderów projektów i wszechstronna współpraca z geologami z krajów rozwijających się.

Obecna nazwa IGCP - Internationale Geoscience Programme - (poprzednio - International Geological Correlation Programme) odpowiada lepiej współczesnym zadaniom związanym z różnorodnymi zapotrzebowaniami  społeczności oraz obejmuje w szerszym zakresie specjalistów z różnych dziedzin nauk o Ziemi.

W ramach IGCP powstała nowa grupa robocza – hydrogeologiczna - która ma za zadanie połączyć tradycyjne prace geologiczne z problematyką nauki o wodach podziemnych.

IGCP od roku 1972, czyli od początku swojego istnienia, współfinansowała prawie 500 projektów badawczych.
Współcześnie, główne zadania dla  projektów badawczych IGCP powinny być ściśle związane z rozwojem społeczności. Mogą być realizowane poprzez badania w następujących kierunkach:

  • Geologia medyczna

  • Surowce mineralne i ich zagospodarowanie

  • Zmiany klimatyczne

  • Ekosystem i klimat

  • Paleogeografia i paleoklimat

  • Geozagrożenia i dziedzictwo kulturowe

  • Katastrofy środowiskowe

  • Wody i ekosystemy lądowe 

  • Rewolucyjne zmiany w biosferze

  • Bioróżnorodność w dziejach Ziemi