igcp logo bw International Geoscience Programme (IGCP) jest wspólnym przedsięwzięciem UNESCO i IUGS (International Union of Geological Sciences), w którym uczestniczyło już kilka tysięcy naukowców z ponad 150 krajów świata.

 

IGCP jest wielonarodową platformą, umożliwiającą wymianę informacji i metodyki wszystkim naukowcom zajmującym się zagadnieniami z różnych dziedzin nauk o Ziemi.

 

IGCP jest ukierunkowana na przynoszenie korzyści dla społeczności. Charakteryzuje ją wysoka kompetencja liderów projektów i wszechstronna współpraca z geologami z krajów rozwijających się.

 

Obecna nazwa IGCP - Internationale Geoscience Programme - (poprzednio - International Geological Correlation Programme) odpowiada lepiej współczesnym zadaniom związanym z różnorodnymi zapotrzebowaniami  społeczności oraz obejmuje w szerszym zakresie specjalistów z różnych dziedzin nauk o Ziemi.

 

W ramach IGCP powstała nowa grupa robocza – hydrogeologiczna - która ma za zadanie połączyć tradycyjne prace geologiczne z problematyką nauki o wodach podziemnych.

 

IGCP od roku 1972, czyli od początku swojego istnienia, współfinansowała prawie 500 projektów badawczych. Współcześnie, główne zadania dla  projektów badawczych IGCP powinny być ściśle związane z rozwojem społeczności. Mogą być realizowane poprzez badania w następujących kierunkach:

  • Geologia medyczna
  • Surowce mineralne i ich zagospodarowanie
  • Zmiany klimatyczne
  • Ekosystem i klimat
  • Paleogeografia i paleoklimat
  • Geozagrożenia i dziedzictwo kulturowe
  • Katastrofy środowiskowe
  • Wody i ekosystemy lądowe 
  • Rewolucyjne zmiany w biosferze
  • Bioróżnorodność w dziejach Ziemi