Cele IGCP

 

  • Poznać czynniki geośrodowiskowe, kontrolujące globalne procesy, dla polepszenia warunków życia ludzkości.

  • Rozwijać bardziej efektywne metody dla znalezienia i wykorzystania naturalnych źródeł energii, wody i surowców mineralnych.

  • Zrozumieć lepiej procesy geologiczne i hydrogeologiczne poprzez  skoordynowane badania w wielu miejscach na świecie.

  • Podnieść poziom badań, metod i technik poprzez współpracę międzynarodową naukowców z krajów rozwiniętych i rozwijających się.

 


 Image