X Ogólnopolska Konferencja "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii"

Pobierz jako plik iCal
Od 15.04.2021
Do 16.04.2021
LOKALIZACJA 
Wydarzenie on-line
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

X Ogólnopolska Konferencja "BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII" odbędzie się w dniach 15 - 16 kwietnia 2021 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w formie wydarzenia on-line. Konferencja stanowi kontynuację cyklu spotkań rozpoczętego w 2001 roku. 

W ramach konferencji będzie rozpatrywana następująca problematyka:

 1. Procesy diagenetyczne / Analiza cech zbiornikowych
 2. Procesy sedymentacyjne / Źródła materiału detrytycznego
 3. Krążenie fluidów / Oddziaływanie na skały
 4. Petrografia i geochemia materii organicznej
 5. Procesy hydrotermalne / Tworzenie złóż
 6. Procesy magmowe / Procesy metamorficzne
 7. Badania izotopowe / Badania geochemiczne VIII – Metody analityczne / Eksperymenty

W ramach powyższych bloków tematycznych planowane są:

 • 40 – minutowy wykład (z dyskusją),
 • 20-minutowe referaty,
 • 5-minutowe prezentacje posterów.

Sesja posterowa odbędzie się w drugim dniu obrad. Dyskusja na temat poszczególnych prezentacji przewidziana jest oddzielnie - w ramach paneli dyskusyjnych.

Prosimy o przestrzeganie reżimu czasowego.

Konferencja odbędzie się na platformie Teams. Linki – zaproszenia zostaną rozesłane do wszystkich uczestników we wtorek 13.04. (na pierwszy dzień konferencji) i we czwartek 15.04. (na dzień drugi).

Osoby mające prezentacje na konferencji otrzymają w poniedziałek dodatkowy link, dotyczący możliwości i godziny wtorkowej przedkonferencyjnej próby technicznej.

Program Konferencji

15 KWIETNIA 2021 r. (CZWARTEK)

10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji

Blok VI – Procesy magmowe / Procesy metamorficzne

 • 10.20 – 10.40 Bazarnik J., Barker A., Majka J., Kośmińska K., Elvevold S., Bazarnik M.
  Wstępna charakterystyka geochemiczna amfibolitów i skał ultramaficznych terranu West Ny-Friesland, północny Spitsbergen

 • 10.40 – 11.00 Cieślik B.
  Dwuetapowa sylifikacja skał ultramaficznych z masywu Szklar - charakterystyka geochemiczna i mineralogiczna skrzemieniałych serpentynitów

 • 11.00 – 11.20 Huber M.
  Możliwość zastosowanie wymiaru fraktalnego do określania kształtu kryształów na przykładzie wybranych minerałów intruzji moncheplutonu

Blok VIII - Metody analityczne / Eksperymenty

 • 11.20 – 11.40 Jarmołowicz-Szulc K., Toboła T.
  Badania mikrotermometryczne i ramanowskie inkluzji w minerałach w rejonie Rabego (Karpaty) – praktyka eksperymentalna

11.40 - 12.00 Przerwa

 • 12.00 -12.40 Woźniak K., Stachowicz M., Gajda R., Parafiniuk J.
  Eksperymentalne badania gęstości elektronowej w minerałach pod ciśnieniem

 • Wykład (z dyskusją)
  12.40 – 13.00 Kobyliński K.
  Określanie zmienności mineralogicznej utworów skalnych za pomocą podatności magnetycznej

13.00 – 13.10 Panel dyskusyjny do bloków VI i VIII

Blok VII - Badania izotopowe / Badania geochemiczne

 • 13.10 – 13.30 Mikulski S., Brański P., PieńkowskiG., Małek R., Zglinicki K., Chmielewski A.
  Wzbogacenie w REE utworów osadowych w wybranych rejonach obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich

 • 13.30 – 13.50 Sikora R., Wójcik A., Szczerba M., Bazarnik J., Madej S.
  Zastosowanie metody K-Ar do oznaczenia wieku deformacji skał metaosadowych formacji Yargait terranu Zavkhan (Khasagt, Mongolia) – wstępne wyniki badań

13.50 – 14.00 Panel dyskusyjny do bloku VII

16 KWIETNIA 2021 (PIATEK)

Blok I - Procesy diagenetyczne / Analiza cech zbiornikowych

 • 10.00 – 10.20 Fheed A., Hadro P.
  Przestrzenne badanie systemu porowego skał węglanowych na podstawie cyfrowej analizy obrazów mikrotomograficznych z wykorzystaniem języka Python

 • 10.20 – 10.40 Kuberska M., Kozłowska A., Sikorska-Jaworowska M., Grotek I.
  Badania petrograficzne utworów ediakaru w otworze Bibiela PIG

 • 10.40 – 11.00 Kuberska M., Kozłowska A., Kiersnowski H.
  Petrografia osadów czerwonego spągowca w warunkach ultra ciśnień i zmiennej historii termicznej: przykładowe studium z wiercenia Kutno 2

 • 11.00 – 11.20 Jarmołowicz-Szulc K.
  Inkluzje fluidalne jako potencjalne narzędzie w poszukiwaniach węglowodorów lekkich

11.20-11.40 Przerwa

11.40 – 12.10 Sesja posterowa

 • Chmielewski A. Oszczepalski S., Głuszyński A., Kurczak A.
  Przestrzenne rozmieszczenie srebra wokół strefy utlenionej (Rote Fäule) w rejonie złoża Cu-Ag Radwanice-Gaworzyce

 • Derkowska K., Mazurek S., Zglinicki K., Sadłowska K.
  Zmienność chemiczna nośników metali ziem rzadkich w odpadach górniczych wschodniego i zachodniego pogranicza masywu Karkonoszy

 • Dymowski W.
  Badania mineralizacji REE w utworach pokrywy osadowej Masywu Tajna

 • Jobska A.
  Minerały krzemianowe Gór Izerskich – przegląd stanowisk

 • Waliczek M.
  Analiza mikroskopowa materii organicznej rozproszonej w eoceńskich łupkach z płaszczowiny śląskiej (Karpaty zewnętrzne)

Blok I - Procesy diagenetyczne / Analiza cech zbiornikowych

 • 12.10 – 12.30 Poszytek A., Łukaszewski P., Włodarczyk M.
  Wyniki badań anizotropii akustycznej w utworach wapienia cechsztyńskiego (południowa monoklina przedsudecka)

 • 12.30 -12.50 Strzelecki P.J., Solecki M.L.
  Wpływ mikrotekstury skał na jej parametry zbiornikowe na przykładzie piaskowców krośnieńskich

Blok II - Procesy sedymentacyjne / Źródła materiału detrytycznego

 • 12.50 – 13.10 Jobska A., Rucińska-Zjadacz M.
  Litodynamika osadów plaży w rejonie Gdańska Jelitkowa

Blok IV - Petrografia i geochemia materii organicznej

 • 13.10 – 13.30 Wójcik-Tabol P., Dąbek J., Nowak G.
  Wstępna charakterystyka mineralogiczna czarnych łupków antrakozjowych z obszaru synklinorium śródsudeckiego

13.30 – 14.00 Panel dyskusyjny do bloków I, II i IV

Zakończenie konferencji

pdf Program X Ogólnopolskiej Konferencji "Badania Petrologiczne i Mineralogiczne w Geologii" (361 KB)

Koszty udziału

Ze względu na charakter on-line konferencja jest BEZPŁATNA.

Publikacja materiałów

Krótkie abstrakty prezentacji – zamieszczone są w załączonym pliku - tomie Abstraktów X Konferencji. Publikacje pozostałych wystąpień jako materiały pokonferencyjne ukażą się drukiem w „Przeglądzie Geologicznym” t. 69 nr 7.

Zgłoszenia

Dr Aleksandra Kozłowska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. (+48) 22 459 2556

Dr Marta Kuberska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. (+48) 22 459 2327

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji
dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. PIG-PIB
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. (+48) 22 459 2328

III Komunikat

  pdf POBIERZ w formie PDF (287 KB)

Zapraszamy do udziału!

Komitet Organizacyjny X Konferencji Naukowej "Badania petrograficzne i mineralogiczne w geologii"

logotyp nfosigw
X Konferencja Naukowa "Badania petrograficzne i mineralogiczne w geologii" jest organizowana w ramach projektu pn. "Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe psg)" i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej