XXII edycja konkursu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

Pobierz jako plik iCal
08.06.2021
LOKALIZACJA 
Polska
ORGANIZATORZY 
Muzeum Geologiczne PIG-PIB

Wystartowała XXII edycja konkursu geologiczno-środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro". W 2021 roku zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podróży w głąb Ziemi i odkrywania niezwykłych światów, które kryją się pod naszymi stopami. Hasło tegorocznej edycji to "Tajemniczy świat jaskiń".

baner konkursu nasza ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro


Informacje ogólne o konkursie

Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów polskich szkół podstawowych za granicą.

Odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
 • konkurs wiedzy geologicznej:
  •     dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
  •     dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Część plastyczna konkursu

Półfinały (etap regionalny)

Polegają na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ do odpowiedniej siedziby organizatora. Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej). W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone (miejsca I - III) i wyróżnione w regionie. Zdobywcy I miejsc w etapach półfinałowych ze wszystkich regionów przechodzą do finału ogólnopolskiego.

Finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski polegał będzie na ocenie przez ogólnopolską komisję konkursową prac plastycznych, które zwyciężyły w półfinałach w poszczególnych regionach.

Ważne terminy

 • Termin nadsyłania prac: 31 marca 2021 r. (do północy)
 • Ogłoszenie listy laureatów bez podania miejsca (alfabetycznie): do 30 kwietnia 2021 r.
 • Półfinały: 18 maja 2021 r.
 • Finał ogólnopolski: 8 czerwca 2021 r. 

Formalne warunki przyjęcia pracy

 • format prac - A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby -  do 2 cm);
 • ilość nadsyłanych prac z danej szkoły - bez ograniczeń;
 • ilość nadesłanych prac przez jednego ucznia - 1 praca;
 • pracę należy zeskanować lub wysłać w postaci zdjęcia (jpg);
 • wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy (czytelnie wypełniony) stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Część teoretyczna konkursu 

I etap półfinału regionalnego

Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z trzech tematów zamieszczonych na właściwych stronach regionów i przesłanie jej WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ do odpowiedniej siedziby organizatora. Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej). W etapie tym wyłonione zostanie 6 prac, których autorzy zakwalifikowani zostaną do II etapu półfinałów. 

II etap półfinału regionalnego

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w II etapie konkursu wezmą udział w testach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Testy odbędą się online. II etap rywalizacji wyłoni laureatów półfinałów. Zdobywcy I miejsc w obydwu kategoriach wiekowych wezmą następnie udział w finale ogólnopolskim.

Finał ogólnopolski

Polegać będzie na rywalizacji zwycięzców półfinałów z poszczególnych regionów w testach lub turniejach wiedzy geologicznej - oddzielnie dla obydwu kategorii wiekowych. Testy/turnieje odbędą się online (o formie przeprowadzenia etapu finałowego poinformujemy w późniejszym terminie).

Ważne terminy

 • Termin nadsyłania prac: 31 marca 2021 r. (do północy)
 • Ogłoszenie listy laureatów bez podania miejsca (alfabetycznie): do 30 kwietnia 2021 r.
 • Półfinały (test wiedzy): 18 maja 2021 r.
 • Finał ogólnopolski (test/turniej wiedzy): 8 czerwca 2021 r. 

UWAGA:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek GEOLOGIA) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Formalne warunki przyjęcia pracy

 • praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu - nie licząc ewentualnych ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami - 1,0 wiersz) - to około 14 000 znaków ze spacjami;
 • ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu;
 • dopuszczalna forma opracowania: wydruk lub rękopis (czytelny), rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp., zdjęcia - wydruki, odbitki, oprawa dowolna;
 • wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy (czytelnie wypełniony) stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (patrz poniżej), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac,  lub autora w przypadku, gdy jest on pełnoletni;
 • niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora.

Dodatkowe informacje

 • w sprawach półfinałów (etapów regionalnych):

koordynatorzy regionalni - wymienieni na podstronach regionalne

 • w sprawach dotyczących finału ogólnopolskiego:

Maria Andruszkiewicz-Gorzelak tel.: 22 4592 182; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu

Strona internetowa konkursu: www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2021