Banner informacyjny XXII edycji Konkursu

Uwaga!!! Rusza XXII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia" - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. W tym roku chcielibyśmy nawiązać do Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu i zachęcić uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podróży w głąb Ziemi oraz odkrywania niezwykłych światów, które kryją się pod naszymi stopami. Hasło tegorocznej edycji brzmi:

 

Tajemniczy świat jaskiń!

 

Jaskinie…. piękno ukryte  w ciemności. Ta ciemność przyciągała i nadal przyciąga do siebie ludzi chcących poznać i odkryć jej tajemnicę.

Wszechogarniający mrok i ta dziwna cisza i spokój… jakże jest to inny świat od tego na zewnątrz.

Fantastyczne formy skalne w kształcie kolumn, grzybów, chińskich pagod, stalaktyty, stalagmity, pojedyncze komory i  kilometry korytarzy, podziemne jeziora i rzeki, kryształowe sale, lodowe pałace, specyficzny, unikatowy, niewystępujący nigdzie indziej  świat przyrodniczy ukształtowany bez dostępu światła słonecznego… wszystko to sprawia,  że jaskinie od zawsze budziły ciekawość zwykłych ludzi i naukowców.

Dawniej pieczary, groty, jaskinie służyły, jako naturalne schronienie dla pierwotnych ludzi, w niektórych kulturach pełniły funkcje sakralne jako miejsca pochówku czy kultowych obrzędów, a nawet spełniały w czasach prehistorycznych rolę…lodówek.

Dzisiaj jaskinie pełnią rolę poznawczą. Dzięki prowadzonym badaniom dostarczają doskonałego materiału archeologicznego, paleontologicznego i botanicznego. W jaskiniach znajdowano kości zwierząt, między innymi mamutów, niedźwiedzi, narzędzia jakich używali ludzie pierwotni, rysunki naskalne.

Ten cichy, spokojny świat narażony jest jednak na zagrożenia wynikające z działalności procesów naturalnych, ale przede wszystkim z winy człowieka: nadmierny ruch turystyczny, dewastacja, niszczenie szaty naciekowej, środowiska przyrodniczego. Stąd nacisk na ochronę tego specyficznego niepowtarzalnego środowiska jakim są jaskinie, ochrona elementów przyrody nieożywionej i przede wszystkim ochrona organizmów żywych, dla których mroki jaskini są naturalnym i jedynym warunkiem życia.

Zapraszamy zatem wszystkich do tajemniczego świata jaskiń.  Możecie być speleologami, archeologami, geologami, paleontologami, biologami albo zwykłymi turystami. Łączy Was jedno… poznanie i odkrywanie tego pięknego, nie dla każdego dostępnego świata zamkniętego w ciemnościach.

Czekamy na relacje z wyprawy - rysunki, opisy, zdjęcia!

Powodzenia!

 

 

WYNIKI FINAŁU

 

KONKURS PLASTYCZNY

 
I MIEJSCE
Wójciak Remigiusz
Szkoła Podstawowa w Chabówce - opiekun pracy: Jolanta Surówka
Oddział Karpacki w Krakowie 

 

II MIEJSCE
Klasa Karol 
Szkoła Podstawowa im. Jednostki Ziemi Kieleckiej w Mierzawie - opiekun pracy: Joanna Równicka 
 Oddział Świętokrzyski w Kielcach 

 

III MIEJSCE
Maja Kolankiewicz
Szkoła Podstawowa nr 6 w Siemianowicach Śląski - opiekun pracy: Anna Kolbusz
 Oddział Górnośląski w Sosnowcu 

 

IV MIEJSCE
Muszalska Elena
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu - opiekun pracy: Barbara Górecka-Szpała
Oddział Pomorski w Szczecinie 

 

V MIEJSCE
Janiak Tobiasz
Szkoła Podstawowa w Zbytowej – opiekun pracy: Anna Niedworok
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 

 

VI MIEJSCE
Kroll Krystian
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku - opiekun pracy: Jacek Rydel 
 Oddział Geologii Morza w Gdańsku 

 

VII MIEJSCE 
Janczyk Piotr
Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie - opiekun pracy: Dorota Zgutka
Muzeum Geologiczne w Warszawie

 

 

 

KONKURS WIEDZY

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

I MIEJSCE
Amelia Mrugała
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach, opiekun Maria Banduch
Oddział Górnośląski w Sosnowcu

 

II MIEJSCE
Cezary Kromer
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. St. Staszica, opiekun Ewa Waleniak
Oddział Świętokrzyski w Kielcach

 

III MIEJSCE
Maks Grząba
Szkoła Podstawowa nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, opiekun Mariola Stefańska
Oddział Karpacki w Krakowie

 

IV MIEJSCE
Oskar Lewandowski

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, opiekun Jacek Rydel
Oddział Geologii Morza w Gdańsku

 

V MIEJSCE
Mateusz Rek
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim, opiekun Robert Gałązka
Muzeum Geologiczne w Warszawie

 

VI MIEJSCE
Franciszek Zamiar
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach, opiekun Beata Szeliga
Oddział Pomorski w Szczecinie

 

VII MIEJSCE
Oskar Blachnierek
Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu , opiekun Danuta Jagiełło
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

 

 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 
I MIEJSCE
Izabela Pielorz
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu, opiekun Alina Szajda
Oddział Górnośląski w Sosnowcu
 
 
II MIEJSCE
Dominika Bogdziewicz 
II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – nauczyciel Anna Wojtowicz
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
 
 
III MIEJSCE
Michał Orzechowski
Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, opiekun Barbara Dzięcioł-Kurczoba
Oddział Świętokrzyski w Kielcach
 
 
IV MIEJSCE
Skrzypek Amelia
I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, opiekun Andrzej Bajan
Oddział Karpacki w Krakowie
 
 
V MIEJSCE ex aequo
Alicja Piątkowska

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
Oddział Pomorski w Szczecinie
 
Piotr Tomaszewski
XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie, opiekun Anna Wirtek
Muzeum Geologiczne w Warszawie
 
 
VI MIEJSCE
Kaźmierska Maja
II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, opiekun Maciej  Michalski
Oddział Geologii Morza w Gdańsku

 

 Pełne wyniki półfinałów w kategorii plastycznej znajdują się na podstronach poszczególnych regionów.


 

 

 

 

Informacje ogólne o konkursie

Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe przedstawione na umieszczonej poniżej mapie. Podobnie, jak w latach ubiegłych, do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów polskich szkół podstawowych za granicą.

Odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
 • konkurs wiedzy geologicznej:
  •     dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
  •     dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

Półfinały (etap regionalny)

Polegają na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ do odpowiedniej siedziby organizatora. Praca musi być przygotowana zgodnie z Regulaminem konkursu. W tym etapie zostaną wybrane najlepsze prace (miejsca I - III i wyróżnienia). Zdobywcy I miejsc w etapach półfinałowych ze wszystkich regionów zostaną zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego.

Finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski polegał będzie na ocenie przez ogólnopolską komisję konkursową prac plastycznych, które zwyciężyły w półfinałach w poszczególnych regionach.

 

Ważne terminy

 • Termin nadsyłania prac: 31 marca 2021 r. (do północy)
 • Ogłoszenie listy laureatów bez podania miejsca (alfabetycznie): do 30 kwietnia 2021 r.
 • Półfinały: 18 maja 2021 r.
 • Finał ogólnopolski: 8 czerwca 2021 r. 

 

FORMALNE WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY

 • format prac - A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby -  do 2 cm);
 • liczba nadsyłanych prac z danej szkoły - bez ograniczeń;
 • liczba nadesłanych prac przez jednego ucznia - 1 praca;
 • pracę należy zeskanować lub wysłać w postaci zdjęcia (jpg);
 • wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy (czytelnie wypełniony) stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 

KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

I etap półfinału regionalnego

Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z trzech tematów zamieszczonych na właściwych stronach regionów i przesłanie jej WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ do odpowiedniej siedziby organizatora. Praca musi być przygotowana zgodnie z Regulaminem konkursu. W tym etapie wyłonionych zostanie 6 najlepszych prac, których autorzy zakwalifikowani zostaną do II etapu półfinałów. 

II etap półfinału regionalnego

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w II etapie konkursu wezmą udział w testach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Testy odbędą się online. II etap rywalizacji wyłoni laureatów półfinałów. Zdobywcy I miejsc w obydwu kategoriach wiekowych wezmą następnie udział w finale ogólnopolskim.

Finał ogólnopolski

Polegać będzie na rywalizacji zwycięzców półfinałów z poszczególnych regionów w testach lub turniejach wiedzy geologicznej - oddzielnie dla obydwu kategorii wiekowych. Testy/turnieje odbędą się online (o formie przeprowadzenia etapu finałowego poinformujemy w późniejszym terminie).

 

Ważne terminy

 • Termin nadsyłania prac: 31 marca 2021 r. (do północy)
 • Ogłoszenie listy laureatów bez podania miejsca (alfabetycznie): do 30 kwietnia 2021 r.
 • Półfinały (test wiedzy): 18 maja 2021 r.
 • Finał ogólnopolski (test/turniej wiedzy): 8 czerwca 2021 r. 

 

UWAGA:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek GEOLOGIA) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Geologii).

 

FORMALNE WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY

 • forma opracowania: wydruk lub rękopis (czytelny), rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp., zdjęcia - wydruki, odbitki, oprawa dowolna;
 • praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu (nie licząc ewentualnych ilustracji) - około 14 000 znaków ze spacjami lub 4 strony rękopisu;
 • ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu;
 • wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy (czytelnie wypełniony) stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac,  lub autora w przypadku, gdy jest on pełnoletni;
 • niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora;

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają

w sprawach półfinałów (etapów regionalnych):

koordynatorzy regionalni - wymienieni na podstronach regionalnych

w sprawach dotyczących finału ogólnopolskiego:

Maria Andruszkiewicz-Gorzelak tel.: 22 4592 182; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Przydatne załączniki

 
Download this file (Regulamin_2021.pdf)Regulamin Konkursu[0]223 kB10.02.2021
Download this file (Zalacznik nr 1 do Regulaminu-Fromularz zgloszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy[0]21 kB10.02.2021

 

Patroni, partnerzy i sponsorzy konkursu

 

logo nfosgw

 

 

Konkurs "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" finansowany jest ze środków NFOŚiGW. 

 

 

  Logo Ministerstwa Klimatu i ŚrodowiskaPatronat honorowy Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Piotra Dziadzio

 

 

  Uniwersytet Jagielloński 

 

 

  Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

    Logo UW   Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

     kuratorium szczecin  Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 logo lubelski kurator owiatyLubelski Kurator Oświaty

lubuski   Lubuski Kurator Oświaty

kuratorium logo jpeg copy          Kuratorium Oświaty w Krakowie

Logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty      Mazowiecki Kurator Oświaty

 logo pko          Podlaski Kurator Oświaty

Podlaski Kurator OświatyPodkarpacki Kurator Oświaty

kuratorium owiaty2       Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

kuratorium ds         Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

   patronat honorowy kolor 2 mPatronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecina

   szczecin

  logoInstytut Botaniki PAN w Krakowie

   Logo Babiogórskiego Parku Narodowego   Babiogórski Park Narodowy

bieszczadzki okragle podstawowe cmyk copy   Bieszczadzki Park Narodowy

     drawienskiDrawieński Park Narodowy

 Logo Gorczańskiego Parku NarodowegoGorczański Park Narodowy

    Logo Karkonoskiego Parku Narodowego  Karkonoski Park Narodowy

      Logo Łomżyńskigo Parku Narodowego   Łomżyński Park Narodowy

    j6y70q logompn2017 copy    Magurski Park Narodowy 

     Ojcowski Park Narodowy   Ojcowski Park Narodowy

    Logo Pienińskiego Parku Narodowego    Pieniński Park Narodowy

 rpn okragle podstawowe rgbRoztoczański Park Narodowy

    park narodowy ujcie warty  Park Narodowy "Ujście Warty"

    woliski Woliński Park Narodowy

   9 tatrzanski park narodowy2  Tatrzański Park Narodowy

zpk  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

   9 zpkwm2   Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

lp Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

 

9 solidarnosc2  Solidarność Oddział Kraków

 Polskie Towarzystwo GeologicznePolskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Krakowski

 Polskie Towarzystwo GeologicznePolskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Wrocławski

   speleo ptp   Sekcja Speleo PTP im. Kopernika

termy szaflary   Termy Szaflary (Terma s.c.)

     stpng  Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych w Kielcach

   ptg logo  Oddział Świętokrzyski PTG

  firmowka tgStowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach

  Logo Stowarzyszenia Geologów Wychowanków UWr  Stowarzyszenia Geologów Wychowanków UWr