XXIV edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

 

Strona główna     Konkurs plastyczny     Konkurs wiedzy     Kontakt     Regulamin     Formularz zgłoszeniowy 


 Banner z logiem konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem:

 

Geologiczna różnorodność Ziemi

 

 


 
AKTUALNOŚCI
 
 
13 czerwca 2023
 

Dobiegła końca XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Geologiczna różnorodność Ziemi”.

Jak co roku, konkurs odbył się w dwóch kategoriach: plastycznej - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz wiedzy geologicznej - oddzielnie dla dwóch poziomów wiekowych: uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

W konkursie plastycznym w całej Polsce wzięło udział 1311 osób. Do Muzeum Geologicznego, organizującego etap półfinałowy dla województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego nadesłano 240 prac plastycznych. W konkursie wiedzy geologicznej wzięło udział 416 osób z całej Polski, natomiast do Muzeum Geologicznego nadesłano 36 prac teoretycznych ze szkół podstawowych i 80 prac teoretycznych ze szkół ponadpodstawowych.

Półfinał konkursu dla województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego odbył się 2 czerwca 2023 w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie.

Spośród nadesłanych prac plastycznych wykonanych rozmaitymi technikami Komisja Konkursowa wyłoniła 3 nagrody główne i 10 wyróżnień regulaminowych. Zdobywca pierwszego miejsca awansował do finału ogólnopolskiego. Przyznano również  32 nagrody pozaregulaminowe: 28 nagród ufundowały parki narodowe, krajobrazowe i zespoły parków krajobrazowych, a 4  nagrody indywidualni sponsorzy.

Dwunastu laureatów części teoretycznej konkursu rozwiązywało pisemny test wiedzy geologicznej. Zdobywcy pierwszych miejsc z każdego poziomu awansowali do finału ogólnopolskiego.

Na uroczystość wręczenia nagród półfinałowych przybyło ponad 130 osób, w tym przede wszystkim finaliści wraz z opiekunami, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego - Pan dr inż. Mateusz Damrat, Pan dr Maciej Kania z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawicielki Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej w MKiŚ -  Pani Agnieszka Sternicka, Pani Anna Paciorkowska-Nowacka, Pani Katarzyna Ofman-Dąbroś i Pani Urszula Piotrowska, a także Pan Paweł Marczakowski, Kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków - Pani Urszula Święcicka.

Następnie 13 czerwca 2023 r. za pośrednictwem platformy MS Teams przeprowadzono finały ogólnopolskie konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w kategorii wiedzy geologicznej. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z geologią. Finaliści ze szkół ponadpodstawowych walczyli o zdobycie indeksów na Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunek Geologia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznano 7 nagród na poziomie szkół podstawowych i 7 nagród na poziomie szkół ponadpodstawowych, w tym 3 indeksy na uczelnie wyższe. Nagrodzono również 7 finalistów  konkursu plastycznego.

Dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników zostały wysłane. Głównym fundatorem nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Już dziś zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, która odbędzie się w 2024 roku!

 

 

 

Patroni, partnerzy i sponsorzy konkursu
logo nfosgw

   

PATRONATY

 

 Patronat Honorowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

Patronem konkursu jest Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie PKN Orlen SA

PGNiG Grupa Orlen
 Uczelnie, instytuty i organizacje

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński

Logo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

 

Logo Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Uniwersytet Warszawski 

 Logo Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska

 Logo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Logo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Logo Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Logo Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania

 Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Wrocław

Logo Instytutu Botaniki PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk

 

tg logo2

 

Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach

 Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych

Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych

 

 

 Industria S.A. oraz Kaganek Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A.

kaganek3

 

 

 

Industria S.A. oraz Kaganek Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A.

 

Logo Solidarności

Solidarność

Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Krakowie

Logo Sekcji Speleo PTP
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Sekcja Speleologiczna

Logo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

 

Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

rdos poznan logo

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Poznaniu

Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

 

Logo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie

 Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego

 

 

Kuratoria oświaty

Logo Lubuskiego Kuratora Oświaty

 

 

Logo Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 

Logo Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

Logo Lubuskiego Kuratora Oświaty

 

Podlaski Kurator Oświaty


Logo Kuratorium Oświaty w Łodzi

 


Logo Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

Logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

Dolnośląski Kurator Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty

 

 

 

Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

 

 

 Parki Narodowe i Krajobrazowe oraz Zespoły Parków

 

 

Logo Białowieskiego Parku Krajobrazowego

Białowieski Park Narodowy

Logo Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 Bieszczadzki Park Narodowy

Logo Wolińskiego Parku Narodowego

Woliński Park Narodowy


Logo Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych

 Logo Babiogórskiego Parku Narodowego

Babiogórski Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

 Pieniński Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy

 Logo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

 

Logo Magurskiego Parku Narodowego

Magurski Park Narodowy


 

Logo Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy

 

Logo Parku Narodowego Ujście Warty

Park Narodowy Ujście Warty

 

Logo Drawieńskiego Parku Narodowego

Drawieński Park Narodowy

Logo Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Świętokrzyski Park Narodowy

 

Logo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

Logo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

poleski pn

Poleski Park Narodowy

Logo Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Suwalski Park Krajobrazowy

 roztoczanski pn

Roztoczański Park Narodowy

Logo Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

 Logo Wigierskiego Parku Narodowego

Wigierski Park Narodowy


 

Logo Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych


Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Logo Gorczańskiego Parku Narodowego

Gorczański Park Narodowy

Logo Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Logo Parku Narodowego Gór Stołowych

 Park Narodowy Gór Stołowych 

Logo Karkonoskiego Parku Narodowego

Karkonoski Park Narodowy

Logo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

  

 

Firmy i przedsiębiorstwa
 

Logo Lafarge – Kopalnii Dolomitu Radkowice

Lafarge – Kopalnia Dolomitu Radkowice


Logo Term Chochołowskich

Termy Chochołowskie
 

 

Logo Kopalni Wapienia Morawica

 

 

Kopalnia Wapienia Morawica