Strona główna     Konkurs plastyczny     Konkurs wiedzy     Komunikaty     Regulamin     Formularz zgłoszeniowy     Wyniki


 Banner z logiem konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem:

 

Geologiczna różnorodność Ziemi

 

 


 
AKTUALNOŚCI
 
 
24 lutego 2023
 
Wystartowała XXIV edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro". Tegoroczne hasło to Geologiczna różnorodność Ziemi.

 

Informacje ogólne o konkursie

Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe.

Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

1) plastycznej (część plastyczna) - dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych;

2) wiedzy geologicznej (część teoretyczna):

  • dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych;
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

 

Informacje o zasadach, warunkach formalnych prac oraz ważnych terminach znajdują się w zakładkach Konkurs plastyczny oraz Konkurs wiedzy. Szczegółowe informacje dla poszczególnych regionów oraz tematy prac pisemnych znajdują się w zakładce Komunikaty.

 
Rejestrację udziału w konkursie należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy. Prace teoretyczne należy załączyć do formularza, zaś prace plastyczne przesłać tradycyjną pocztą na adres odpowiedniego ośrodka koordynującego etap półfinałowy (zakładka Komunikaty)
 

 

 

 

Patroni, partnerzy i sponsorzy konkursu
logo nfosgw

 

 

Patronat Honorowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Aurelii Michałowskiej

Logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie