Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 1/2021 (18 lutego 2021). Ruchy masowe ziemi

Państwowy Instytut Geologiczny o nowym rozporządzeniu w sprawie ruchów masowych

Nowe metody obserwacji, większe uprawnienia starostów i bardziej precyzyjne określenie procedur – to zmiany, jakie wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące ruchów masowych. Nowe przepisy obowiązują od 18 lutego 2021 r. Zobacz komentarz państwowej służby geologicznej.

Czytaj więcej >>