Podatność osuwiskowa

Podatność osuwiskowa - przestrzenne prawdopodobieństwo wystąpienia osuwisk pod wpływem czynników pasywnych, które jako wynik analityczny najczęściej przedstawia się w postaci mapy podatności osuwiskowej obszaru.

Czynniki pasywne – czynniki niezmienne w dłuższym interwale czasowym istotne dla powstania osuwiska. Są to: litologia podłoża, tektonika, nachylenie, ekspozycja i kształt stoków, sieć rzeczna, warunki hydrogeologiczne oraz w pewnym stopniu pokrycie terenu.