Monitoring geodezyjny

 

W metodzie tej dokonuje sie powtarzalnych pomiarów geodezyjnych zastabilizowanych punktów pomiarowych na obszarze osuwiska. Pomiary są wykonywane za pomocą nowoczesnych odbiorników GNSS RTK z wykorzystaniem poprawek różnicowych systemu ASG.foto 10 pomiarGPS

 

Opracowali: Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski