Pomiary geodezyjne (GNSS) - monitoring powierzchniowy osuwisk

W tej metodzie monitoringu powierzchniowego dokonuje się powtarzalnych pomiarów geodezyjnych zastabilizowanych punktów pomiarowych na obszarze osuwiska. Pomiary są wykonywane za pomocą nowoczesnych odbiorników GNSS RTK z wykorzystaniem poprawek różnicowych systemu ASG.foto 10 pomiarGPS