MUZEUM GEOLOGICZNE

 

Filia w Oddziale Dolnośląskim im. Henryka Teisseyre'a

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

al. Jaworowa 19
53-122 Wrocław

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9oo-14oo

Wstęp bezpłatny

Prosimy o wcześniejszy kontakt - tel. +48 71 337 20 91; fax: +48 71 337 20 89

 

O KOLEKCJI

W Oddziale Dolnośląskim filia Muzeum Geologicznego PIG-PIB eksponuje kolekcję skamieniałości paleoflory karbońskiej. Jej twórcą był George Franz Zimmermann, dolnośląski geolog i paleobotanik, urodzony 31.07.1890 r. w Neuteich (Nowy Staw) w powiecie Marienburg (Malbork). W latach 1948-1956, pracując w stacji terenowej Instytutu Geologicznego w Szczawnie Zdroju, gromadził on okazy makroflory karbońskiej tego rejonu. Kolekcja liczyła wówczas ponad 4 000 okazów. W latach późniejszych cały zbiór był kilkakrotnie przenoszony, co niekorzystnie odbiło się na stanie zachowania okazów.

 

Obecnie zbiór liczy ponad 3 300 okazów i w dalszym ciągu jest największą kolekcją skamieniałości karbońskiej roślinności Dolnego Śląska. W niewielkiej sali ekspozycyjnej prezentujemy kilkaset okazów skamieniałości z okresu, gdy Ziemię pokrywały ogromne bagienne lasy i dżungle. Rosły w nich drzewiaste paprocie i kalamity, a lepidodendrony - krewni naszych skromnych widłaków - dochodziły do 40 m wysokości. Niższe piętra wilgotnych lasów opanowane były tak jak dziś przez mchy, porosty i przede wszystkim pradawne paprotniki.

 

Przedstawione w naszej sali odciski pni, liści czy nasion, to autentyczni świadkowie bujnej roślinności lasów sprzed 300 mln lat, która dała początek pokładom węgla w rejonie dzisiejszego Wałbrzycha. Obrazu dopełniają towarzyszące wystawie graficzne rekonstrukcje karbońskiej puszczy, przedstawione na dużych planszach. Mimo niewielkiego znaczenia stricte stratygraficznego, kolekcja ma unikatowy charakter ze względu na swoją wartość dydaktyczną i naukową (paleobotaniczną).