Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki pracowniczej w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: PIG-PIB) – ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki pracowniczej w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest oddanie w najem lokalu o powierzchni użytkowej 125,60 m2, znajdującego się w budynku Instytutu, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie (dalej: Lokal), z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu/stołówki pracowniczej na okres 3 lat. Lokal jest usytuowany w przyziemiu budynku, z kontrolowanym wejściem ruchu osobowego.  W budynku, w którym znajduję się Lokal, pracuje obecnie ok. 280 osób. Dostęp do budynku posiadają pracownicy Instytutu (w liczbie ok. 570 osób, z czego w Warszawie na terenie kompleksu budynków położonych przy ul. Rakowieckiej 4 zatrudnionych jest ok. 620 osób) oraz emerytowani pracownicy Instytutu.

Czynsz najmu lokalu zostanie ustalony w wysokości zaproponowanej przez Oferenta, którego oferta była najkorzystniejsza, jednak nie może być on niższy niż 17,00 zł netto/20,90 zł brutto za 1 m2 powierzchni lokalu.

Oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin powierzchni przeznaczonej na najem. W celu uzgodnienia terminu oględzin Lokalu lub uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z p. Magdaleną Matczak, pod nr tel. 22 45 92 456 lub pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 25.02.2020 roku do godziny 12:00 do Biura Podawczego w siedzibie PIG-PIB: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa.

Oferty wysyłane pocztą proszę kierować na adres: PIG- PIB, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres Oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki pracowniczej wraz z dowodem wniesienia zabezpieczenia - NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 25.02.2020 r., godz.12:30”.

Szczegółowe zasady konkursu ofert reguluje Regulamin konkursu ofert. Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa najmu.

 Osobami uprawnionymi ze strony PIG-PIB do kontaktów z Oferentami jest:

  • Pracownik Działu Administracji Pani Elżbieta Łęczycka, nr telefonu: 607 700 687; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI

  document Informacja z otwarcia ofert w dniu 25 lutego 2020 r. (43 KB) (docx)

  pdf Regulamin konkursu (3.79 MB)  (pdf)

  document Formularz ofertowy (19 KB)  (docx)

  document Oświadczenie oferenta (48 KB)  (rtf)

  pdf Wzór umowy najmu (7.28 MB)  (pdf)

  pdf Treść ogłoszenia (588 KB)  (pdf)