Najem powierzchni biurowej (parter i pierwsze piętro) wraz z miejscami postojowymi  w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: PIG-PIB) - ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni biurowej (parter i pierwsze piętro) wraz z miejscami postojowymi  w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie.

1. Wynajmowane pomieszczenia biurowe znajdują się w budynku będącym własnością PIG-PIB, usytuowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, o łącznej powierzchni użytkowej 2.573,85 m2. W najem oddawana jest powierzchnia biurowa usytuowana na I oraz II kondygnacji naziemnej budynku (parter i pierwsze piętro ) o łącznej powierzchni 709,16 m². Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe wyposażony jest w sieci: wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, przeciwpożarową. Budynek posiada windę, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeznaczone pod wynajem miejsca postojowe znajdują się na zewnątrz budynku i usytuowane są od strony dziedzińca.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 2 lat z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Miesięczny czynsz wynajmu za 1m2 powierzchni biurowej nie może być niższy niż 35,00 zł brutto za m2 powierzchni pomieszczenia biurowego oraz 100 zł brutto za jedno miejsce postojowe. W przypadku podania niższej ceny oferta może być odrzucona bez podania przyczyny. Miesięczny czynsz najmu może ulec zmianie raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za drugi kwartał danego roku opublikowany przez GUS. Zmiana kwoty czynszu może nastąpić w miesiącu lipcu danego roku na kolejny dwunastomiesięczny okres wynajmu powierzchni.

4. Celem zapoznania oferentów z przedmiotem najmu, PIG-PIB w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10:00  organizuje wizję lokalną. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie woli udziału w niej poprzez zapisy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 12.02.2021 roku do godziny 12:00 do Biura Podawczego w siedzibie PIG PIB: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Oferty wysyłane pocztą proszę kierować na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres Oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta na najem powierzchni biurowej (parter) wraz z miejscami postojowymi  w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie."

6. Szczegółowe zasady konkursu ofert reguluje Regulamin konkursu ofert. Szczegółowe warunki najmu, reguluję umowa najmu.

7. Osobami uprawnionymi ze strony PIG-PIB do kontaktów z Oferentami są;

- Pani Agata Czekalska, tel.: 505 001 997, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki: