Wykonanie, dostawa i montaż 20 metalowych szaf do archiwum zbiorów Muzeum Geologicznego