Dostawa kompletnych próbników do poboru próbek gruntu – trzy zestawy – wraz z wymiennymi elementami dodatkowymi