Dostawa wody z dystrybutorami i dodatkowymi stojakami do miejsca użytkowania w siedzibach PIG-PIB w Warszawie