Dostawa dwuletniej (24-miesiące) subskrypcji kompletnego systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych posiadanych przez Zamawiającego