Dostawa specjalistycznych kabli do tomografii elektrooporowej do aparatury Terrameter LS firmy ABEM GC