Świadczenie usług telefoni komórkowej, pakietowej transmisji danych przez okres 24 miesięcy oraz dostawy aparatów telefonicznych i modemów dla PIG-PIB