Wykonanie oceny stanu technicznego wytypowanych otworów obserwacyjnych monitoringu badawczego wód podziemnych zlokalizowanych w strefie przygranicznej Polski z Republiką Czeską na obszarze wydzielonej części niecki śródsudeckiej