Wykonanie badań inkluzji ciekło-gazowych oraz badań mineralogiczno-petrograficznych w 50 próbkach z rejonu Gór Świętokrzyskich